ABEACADŁO PLASTYKA

 

Zapraszamy dzieci od 6 do 12 lat na bezpłatne warsztaty plastyczne, których celem jest:

-kształtowanie wyobraźni i zdolności manualnych

- rozwój wrażliwości artystycznej dziecka

- zapoznanie z różnymi pojęciami i  technikami plastycznymi.

Zajęcia plastyczne odbywać się będą w każdy wtorek od godziny 16.00 do 18.00.

Zapisy są prowadzone w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chmielniku tel. 17 2296611 oraz  w świetlicy Centrum

Promocji Dziedzictwa Kulturowego 

Liczba miejsc ograniczona.