Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku zaprasza na wydarzenie PIEROGOWA UCZTA - piknik, którego tematem głównym będą pierogi pod różnymi postaciami.

W ramach pikniku odbędzie się degustacja różnych rodzajów pierogów, które na to wydarzenie przygotują członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Chmielnik. Będzie można zasięgnąć porady co do ich wykonania oraz otrzymać przepis. Panie przygotują również regionalne potrawy oraz ciasto, które będzie do nabycia w trakcie trwania imprezy. W tym dniu zostanie rozstrzygnięty Konkurs Młody Mistrz Pieroga i Konkurs na Przyśpiewkę Kulinarną, a dla najmłodszych przygotowane i przeprowadzone zostaną warsztaty lepienia pierogów. Wydarzenie uświetni występ Kapeli Wysoczanie z Wysokiej, dziecięcego Zespołu Ludowego Chmielnickie Kłosy oraz zespoły śpiewacze Górzanie i Pogórzanki. W strefie dla dzieci oprócz warsztatów dostępne będą bezpłatnie urządzenia rekreacyjne.

Na zakończenie pikniku zgodnie z tradycją wydarzeń plenerowych w Chmielniku odbędzie się zabawa pod gwiazdami z zespołem Szybki Numer.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

"Pierogowa uczta w Chmielniku - piknik kulturalno-rekreacyjny" realizowany w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w PROW 2014-2020 w ramach Grantu nr 2/2018/G pn. "Rozwój mikroregionu Dolina Strugu poprzez poprawę infrastruktury turystycznej, promocje produktów lokalnych oraz wzmocnienie kapitału społecznego", realizując przedsięwzięcie: 1.2.2. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych.