Konkurs Młody Mistrz Pieroga

Dodano: 2019-09-16

Niedziela 22 września będzie świętem pieroga w naszej gminie. Z tej okazji zapraszamy osoby w wieku 18-30 lat do udziału w konkursie na ph. "Młody Mistrz Pieroga". Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU "Młody Mistrz Pieroga"

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka publiczna w Chmielniku.
 2. Kryteria uczestnictwa:
 • Konkurs skierowany jest do osób w wieku 18-30 lat z terenu Gminy Chmielnik
 1. Uczestnicy konkursu kulinarnego dostarczają potrawę w dniu 22.09.2019 do godz. 16:00 do stoiska organizatorów pikniku Pierogowa Uczta na stadionie Galicja w Chmielniku.
 2.  Celem konkursu jest:
 • Aktywizacji osób w wieku 18-30 lat
 • Promocji zdrowej żywności, ochrony kulinarnego dziedzictwa oraz wykazanie się znajomością w przygotowywaniu domowych pierogów
 • Budowy więzi wewnątrz społeczności lokalnych
 1. Czas i miejsce trwania:
 • Ogłoszenie wyników Konkurs odbędzie się 22.09.2019 r. podczas trwania pikniku Pierogowa Uczta w Chmielniku.
 1. Przebieg:
 • każde uczestnik przygotowuje jedną porcję pierogów z dowolnym farszem
 • do wyrobu należy dołączyć recepturę, według której pierogi przyrządzono
 1.  Komisja konkursowa oceniać będzie według następujących kryteriów:
 • smak potrawy,
 • wrażenie wizualne
 • pomysłowość wykonania.
 1. Po ocenie, prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, następuje degustacja potraw przez zaproszonych gości.
 2. Nagrody: dla laureatów ufundowane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III, IV i V miejsca.
 3. Informacje dodatkowe:
 • Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia i przetwarzania informacji, które są przedmiotem konkursu, celem realizacji Konkursu.
 • Udział w Konkursie jest dobrowolny i jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 • Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na:

- wykorzystanie wizerunku uczestników na stronach i profilu Facebook

- Sporządzenie dokumentacji fotograficznej Konkursu dowolną techniką, w tym utrwalenie audiowizualne (analogowe i cyfrowe) na nośnikach wideo magnetycznych, optycznych, dyskach komputerowych i innych z zapisem cyfrowym, w sieci, multimedialne (w tym w Internecie) oraz na digitalizację do celów archiwalnych

- Powyższa zgoda nie rodzi żadnych skutków o charakterze materialnym, zarówno w zakresie praw autorskich i pokrewnych, jak i roszczeń dotyczących praw osobistych ? w stosunku do organizatorów Konkursu.

 • Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych w związku z organizacją Konkursu tworzenia archiwalnych baz danych.