Kartka Urodzinowa dla Misia - konkurs plastyczny

Dodano: 2019-11-05

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO - "Kartka Urodzinowa dla Misia"

Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest corocznie 25 listopada. To na ten dzień przypada rocznica powstania tej najbardziej ulubionej przez dzieci maskotki. W 2019 r. pluszowy miś obchodzi swoje 117 urodziny. Z tej okazji zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym na "Kartkę Urodzinową dla Misia". Konkurs poprzedzi takie wydarzenie jak "Bal u Misia" w dniu 26 listopada. W konkursie mogą brać udział dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych z terenu Gminy Chmielnik.

Cele konkursu:

 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
 • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi
 • rozwijanie zdolności literackich u dzieci

Tematem konkursu jest wykonanie kartki urodzinowej dla misia wraz życzeniami, których autorem będzie uczestnik konkursu. Adresatem tych życzeń może być miś - ulubiona przytulanka dziecka lub miś - bohater książkowy.

Konkurs skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-III z terenu Gminy Chmielnik. Prace mogą być samodzielne lub wykonane wspólnie z rodzicami, dziadkami itd.

 • kartka powinna być wykonana w dowolnej technice plastycznej w formacie nie większym niż A5 (kartka formatu A4 złożona w połowie). Praca powinna zawierać kompozycję graficzną oraz życzenia urodzinowe
 • każda praca powinna być na odwrocie opatrzona metryczką (imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła)

Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość w ujęciu tematu
 • walory artystyczne
 • oryginalność życzeń
 • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych 

Termin dostarczenia prac: 21 listopada  2019 r. do godziny 17:30 do Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku. Filie biblioteki będą przyjmować prace do 20 listopada.

Rozstrzygnięcie konkursu: 26 listopada 2019 r., wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki. Autorzy najlepszych prac otrzymają narody.

Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku.

Prace zostaną zaprezentowane podczas "Balu u Misia" zorganizowanego w Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku. (26 listopada 2019 r.)