Nowe zasady korzystania z Biblioteki

Dodano: 2020-05-04

Od dnia 5.05.2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku zostaje otwarta dla czytelników. Jej funkcjonowanie będą określać poniższe zalecenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi i stosowanie się do tych zasad, aby chronić siebie i innych przed zachorowaniem. 
Prawdopodobna data otwarcia filii bibliotecznych to 11.05.2020. 

 

Zalecenia obsługi użytkowników oraz przyjmowania i odbioru materiałów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chmielniku od 5 maja 2020 r. do odwołania.

 

W związki z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID - 19 Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku  od dnia 05.05.2020 r. do odwołania będzie działać w ograniczonym zakresie tzn. prowadzone będą wyłącznie zwroty i wypożyczenia. Nie będą odbywały się spotkania, imprezy, zajęcia, lekcje biblioteczne, itp.

 

W bibliotece będą obowiązywać następujące zasady:

1. Do odwołania obowiązują nowe godziny udostępniania. Biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 -16.30 z przerwą od 13.00 do 14.00

2. W lokalu Biblioteki w jednym momencie może przebywać tylko jeden Czytelnik. W trosce o bezpieczeństwo prosimy o niezabieranie do Biblioteki dzieci.

3. Czytelnicy którzy chcą zwrócić, bądź wypożyczyć nasze zbiory muszą przebywać w Bibliotece w maseczce  i rękawiczkach.

4. Nie przyjmujemy książek od osób przebywających na kwarantannie. Osoby te proszone są o  zgłoszenie potrzeby przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów.

5. Przed wejściem do Biblioteki Czytelnik powinien użyć  płynu dezynfekującego (środek dezynfekujący zapewnia Biblioteka).

6. Po wejściu do Biblioteki, przy zwrocie i po wyborze lektury należy stanąć przed ladą w wyznaczonym miejscu.

7. Czytelnik nie będzie miał wolnego dostępu do regałów.

8. Wszystkie zbiory po powrocie do Biblioteki zostaną poddane kwarantannie, która zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej, będzie trwała przynajmniej 10 dni.

9. Odizolowane egzemplarze zostaną oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie zostaną włączone ponownie do użytkowania.

10. Zwracane książki powinny być zapakowane w torby jednorazowe i prosimy o przygotowanie torby na wypożyczenia.

 

11. Rezygnujemy z następujących usług:

  • świadczenia usług ksero
  • dostępu do internetu dla czytelników
  • przyjmowania darów od czytelników
  • korzystania ze zbiorów na miejscu

 

12. Pracownicy Biblioteki zostaną wyposażeni w rękawiczki i  maseczki. Zostaną także zamontowane przysłony z pleksi na stanowisku pracy.

W przypadku wątpliwości, że podjęte przez nas działania niewystarczająco zabezpieczają Państwa przed koronawirusem prosimy o zwrot książek i powstrzymanie się przed wyborem 
i wypożyczeniem nowej lektury.

Będziemy dokładali wszelkich starań, aby nasi pracownicy i czytelnicy mogli czuć się bezpiecznie. Sytuacja będzie monitorowana na bieżąco i w przypadku potrzeby  zmian  w procedurach będziemy reagowali natychmiast.