Kukły 2020 - zaproszenie do konkursu

Dodano: 2020-09-25

Serdczecznie zapraszamy dzieci i młodzież z naszej gminy do udziału w konkursie, który organizuje Biblioteka partnerska z Krasnego. Temat konkursu daje młodym twórcom szerokie pole do popisu, a na najlepszych czekają ciekawe nagrody. Poniżej umieszczamy regulamin i link do strony GOKB w Krasnem gdzie umieszczono szczegółowe informacje:

 http://gokkrasne.pl/?p=44450

 

Regulamin XII Konkursu Plastyczno - Teatralnego 

KUKŁY 2020

Tematyka konkursu -  postacie z filmów dla dzieci i młodzieży

- poznanie technik budowy masek i lalek teatralnych

- tworzenie nowatorskich konstrukcji teatru formy - rozwój twórczości dzieci i młodzieży

- popularyzacja różnorodnych form teatralnych i plastycznych

- konfrontacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży

- wymiana pomysłów i doświadczeń

- integracja w twórczym działaniu

 2. Kategorie wiekowe:

- szkoła podstawowa (klasy I-III)

- szkoła podstawowa (klasy IV-VI)

- szkoła podstawowa (kl. VII -VIII)

- szkoły średnie

3. Techniki plastyczne

a) lalki - kukła- lalka osadzona na kiju (gabicie), czasami wyposażona w druty, nici lub całe mechanizmy, za pomocą których można poruszać jej rękami lub głową - pacynka - wkłada  się ją na rękę jak rękawiczkę, w układzie klasycznym palec wskazujący porusza głową lalki, a kciuk i palec środkowy stanowią ręce lalki - marionetka- lalka na  niciach albo marionetki sycylijskie (sycylijki). Marionetki są prowadzone od góry, nici, na których jest zawieszona przymocowane są do krzyżaka lub zawieszone na szyi lalkarza - jawajka- lalka osadzona jest na krótkim kiju ukrytym pod kostiumem, do rąk doczepione są czempuryty (cienkie druty) -inne

b) maski (istotne jest jej wykorzystanie) - aktor z maską ? aktor trzyma maskę w rękach - aktor za maską ? maska jest przymocowana do głowy aktora - aktor w masce ? aktor zakłada maskę na głowę

c) inne techniki

4. Tematyka konkursu - postacie z filmów dla dzieci i młodzieży

5. Nagrody

a) Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez organizatora dokonuje kwalifikacji zgłoszonej pracy

b) Jury, składające się z 3 osób wybierze najlepsze prace i przyzna:  - Nagrody (I, II, III Nagroda) - Wyróżnienia 

c) Nagrody  i Wyróżnienia zostaną przyznane osobno dla każdej z kategorii wiekowej i wykorzystanej techniki plastycznej (lalka i maska)

6. Zasady uczestnictwa

a) zgłoszenia do konkursu należy dokonać do 30 października  2020 r.  na adres organizatora:

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem 36-007 Krasne 743 tel. 17 23 00 347, mail: konkurskukly@gmail.com, sekretariat@gokkrasne.pl

b) praca (lalka lub maska) może być wykonana wyłącznie przez 1 osobę

c) minimalna wysokość lalki (nie dotyczy pacynek) to 30 cm, lalka powinna być przygotowana do animacji przez aktora. Ważnymi elementami oceny przez Jury będą: pomysłowość, oryginalność, funkcjonalność, nowatorstwo oraz jakość wykonania

d) uczestnikami konkursu są dzieci szkół podstawowych i młodzież ze szkół średnich skupiona przy ośrodkach kultury, szkołach, świetlicach, klubach oraz stowarzyszeniach

7. Organizacja konkursu

a) uroczyste wręczenie nagród odbędzie się  18 listopada 2020 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Krasnem  (o ile nie zmienią się przepisy związane z pandemią)

b) uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny

c) lalki i maski nie będą zwracane, z nadesłanych prac  zostanie stworzona wystawa pokonkursowa

d) wszystkie laki i maski powinny być dokładnie opisane i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, wiek, nazwę placówki delegującej (np. szkoła, dom kultury) wraz z adresem i telefonem, imię i nazwisko opiekuna

e) rozdanie nagród będzie połączone z wielkim  ulicznym happeningiem z użyciem masek i lalek oraz wieloma innymi atrakcjami

f) ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom          

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem