Mój ulubiony bohater literacki - konkurs plastyczny

Dodano: 2021-05-11

Trwa Tydzień Bibliotek 2021. Jest to czas wzmożonej promocji czytelnictwa szczególnie wśród najmłodszych. Zapraszamy Przedszkolaki i uczniów z klas I -III szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym i zaprezentowanie swojego ulubionego bohatera poznanego na kartach książek.

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w poniższym regulaminie.

Regulamin konkursu "MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI"

1. Organizatorem gminnego konkursu plastycznego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku.
2. Celem konkursu jest:
- promowanie czytelnictwa wśród dzieci,
- popularyzowanie twórczości literackiej,
-rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów,
- rozbudzenie kreatywności,
- rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci,
- wzbogacenie warsztatu plastycznego i różnorodnych form i technik plastycznych.
3. Tematem konkursu jest przedstawienie za pomocą pracy plastycznej ulubionego bohatera literackiego.
4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.
5. Zadaniem uczestników jest:
wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką (także przestrzenną) przedstawiającej postać ulubionego bohatera literackiego.
6. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę do dnia 21 maja 2021 r. Prace należy opisać.
7. Ocenie podlegać będą:
ciekawy pomysł, staranne wykonanie.
8. Planuje się przyznanie trzech nagród w postaci książek.
9. Jury zostanie powołane przez Organizatora konkursu.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora
www.bibliotekachmielnik.pl do dnia 26 maja 2021 roku
11. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu.
12. Podczas składania prac opiekunowie dzieci będą zobowiązani do wypełnienia oświadczeń.


Kontakt:
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku
mail: gbpchmielnik@op.pl, tel. 17 2296 611