Nabór do projektu W poszukiwaniu fraktali

Dodano: 2021-06-14

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 10-14 lat z terenu Gminy Chmielnik do udziału w projekcie pt.: "W poszukiwaniu fraktali". Projekt składa się z cyklu innowacyjnych warsztatów przyrodniczo - artystycznych łączących edukację z zabawą, które wybiegają poza program szkolny jak np. wykorzystanie fraktali - rozmaitych kształtów i figur występujących w naturze oraz przygotowanie Bulett Journal, który pomoże uczestnikom upamiętniać przeszłość, organizować teraźniejszość oraz planować przyszłość. Innowacją będzie również stworzenie pocztówek metodą Zentangle Art oraz warsztaty cyjanotypii. Projekt ropoczyna sie w czerwcu i potrwa do października.

Cele projektu: 
- rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów kulturowych małej ojczyzny
- pogłębianie wiedzy o miejscu zamieszkania, walorach krajoznawczo - turystycznych podczas wędrówek i wycieczek
- nauka dokumentowania i wizualizacji poznawanych walorów, obiektów, zjawisk i fraktali w Bullet Journal
- odkrywanie powiązań między przyrodą, kulturą i sztuką
- rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą lokalną i regionalną
- rozwijanie tożsamości lokalnej
- wyrabianie u dzieci i młodzieży więzi z najbliższym środowiskiem
- kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody poprzez fraktale
- przekonanie dzieci i młodzieży, że najbliższe otocznie oferuje im bardzo ciekawe atrakcje
- zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania i odkrywania zalet miejscowości w których mieszkają.

Zapisy trwają od 14 do 17 czerwca. Można zapisywać się bezpośrednio w Bibliotece lub telefonicznie: 17 2296 611. Pierwszeństwo mają dzieci i młodzież, które nie brały udziału w dotychczas realizowanych projektach. Ilość miejsc ograniczona.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021".