Rodzinny Konkurs Plastyczny BAJKOWA DYNIA

Dodano: 2021-10-20

Trwa najbardziej kolorowa z pór roku - jesień. Jesienią w naszych ogródkach można znaleźć piękne, czasami ogromne dynie, które służą nam do różnych celów, ale mogą być również doskonałym budulcem. Takiego właśnie budulca bedzie potrzeba uczestnikom Rodzinnego Konkursu Plastycznego BAJKOWA DYNIA, do którego sercecznie zapraszamy całe rodziny z Gminy Chmielnik: przedszkolaki wraz z rodzicami i uczniów klas I-III również z rodzicami. Praca konkursowa musi powstać z dyni i ma przedstawiać bohatera z baśni/bajki lub baśniową/bajkową scenkę. Szczegóły konkursu w poniższym regulaminie. 

Regulamin Rodzinnego Konkursu Plastycznego BAJKOWA DYNIA


1. Organizatorem rodzinnego konkursu plastycznego są animatorki - bibliotekarki pracujące w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chmielniku. Konkurs ogłoszono w ramach projektu "Bal Bajkowych Postaci".
2. Celem konkursu jest:
- promowanie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców,
- popularyzowanie bajek i baśni,
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów,
- rozbudzenie kreatywności,
- rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci,
- wzbogacenie warsztatu plastycznego i różnorodnych form i technik plastycznych,
- wspieranie więzi emocjonalnych pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny podczas wykonywania prac.
3. Konkurs skierowany jest do rodzin z terenu Gminy Chmielnik:
- wychowanków przedszkoli i kl. ?0? wraz z rodzicami,
- uczniów szkół podstawowych z kl. I-III wraz z rodzicami.
4. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie za pomocą pracy plastycznej 3D wykonanej na bazie dyni postaci ulubionego baśniowego bohatera lub przygotowanie sceny z baśni lub z bajki.
5. Każda rodzina może złożyć tylko jedną pracę w terminie od 16-18 listopada 2021 r. Prace należy opisać.
6. Ocenie podlegać będą:
ciekawy pomysł, staranne wykonanie.
7. Planuje się przyznanie trzech nagród.
8. Jury zostanie powołane przez Organizatora konkursu.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.bibliotekachmielnik.pl do dnia 23 listopada 2021 roku.
10. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu. Wszystkie prace wezmą udział w wystawie.
11. Podczas składania prac opiekunowie dzieci będą zobowiązani do wypełnienia oświadczeń.