Maker Space BLISKO Biblioteki - stratuje dwuletni projekt

Dodano: 2021-10-27

Jesień to doskonały czas, by robić wszystko to na co latem brakowało nam czasu. Jest to czas, w którym wszystko eksploduje naturalnym pięknem i Biblioteka również eksploduje pomysłami w nowym projekcie "Maker Space BLISKO Biblioteki".
Chcemy stworzyć dla Was ogólnodostępną przestrzeń do twórczych działań, rozwijania kreatywności, spotkań, dzielenia się wiedzą, wymieniania pomysłami i budowania więzi społecznej.
 
Celem tego projektu jest również:
- zdiagnozowanie struktury, potrzeb, możliwości i oczekiwań lokalnej społeczności
- nawiązanie długotrwałej współpracy z partnerami
- podniesienie poziomu kompetencji pracowników Biblioteki.
 
Aby te cele zrealizować wzięliśmy udział wraz z naszymi partnerami w konferencji pt. "Razem możemy więcej", która odbyła się w Radymnie. Temat jaki poruszaliśmy przez dwa dni to "Diagnoza potrzeb lokalnej społeczności jako podstawa dobrego projektu".Profesjonalizm i doświadczenie Pani prowadzącej w tym temacie pozwolił nam na analizę dotychczasowych wspólnych działań oraz na zebranie dokładnych informacji jak taką diagnozę przeprowadzić.
Jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego w celu dalszego podnoszenia własnych kompetencji wzięłyśmy udział w 3 szkoleniach:
1. "Biblioteka dla obywatela - jak stworzyć ofertę biblioteki, która przyciągnie użytkowników".
2. "Od pomysłu do projektu. Jak zaplanować działania".
3. "Kreatywny zespół - nieszablonowe pomysły i twórcze rozwiązywanie problemów w bibliotece".
Był to czas bardzo owocny zarówno w wiedzę jak i nowe umiejętności, które wszyscy na pewno wykorzystamy w swojej pracy.
Uczestnikom zarówno konferencji jak i szkoleń (przedstawicielom Urzędu Gminy Chmielnik, Kół Gospodyń Wiejskich, Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej, Nieformalnej Grupy Budzik Kultury, Strefy Kultury Młodzieżowej, lokalnych artystów, rękodzielników i społeczników) serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz wsparcie w realizacji tego projektu.
 
"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025"
Priorytet 4, Kierunek interwencji 4.1. BLISKO - Biblioteka/Lokalność/Inicjatywy/Społeczność/Kooperacja/
Oddolność