W finale Programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013"

Dodano: 2013-11-29

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku znalazła się w gronie finalistów Programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013. To program dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2013. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie  z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line. Przyznane dofinansowanie to kwota 12 000,00 zł. Za otrzymane środki Biblioteka zakupi 4 komputery, 5 monitorów,  serwer i router wi fi.  Z komputerów korzystać będą  nasi  użytkownicy. Jeden posłuży do bibliotekarzom do katalogowania zbiorów. Zgodnie z regulaminem zobowiązani jesteśmy do skatalogowania oraz umieszczenia w katalogu on-line wszystkich jednostek inwentarzowych biblioteki do 31.XII. 2015 roku. Dzięki temu nasi użytkownicy nie wychodząc z domu będą mogli sprawdzić zasób księgozbioru, dostępność książki. Mamy nadzieję, że realizacja tego zadania podniesie jakość świadczonych usług, usprawni pracę i przekaz informacji o księgozbiorze.