NAPISZ BAJKĘ... - konlurs literacki

Dodano: 2015-03-17

Regulamin konkursu literackiego "NAPISZ BAJKĘ..."

1. Organizatorem gminnego konkursu literackiego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6 oraz uczniów gimnazjum.

3. Zadaniem uczestników jest: napisanie w języku polskim bajki (opowiadania) promującej wartości moralne. Tekst może być napisany wierszem lub prozą. Bajka powinna być ciekawa, mieć wyraźny morał.

4. Zgłoszona do konkursu bajka bezwzględnie musi być własnego autorstwa. Każda bajka powinna być podpisana (imię i nazwisko autora, wiek, adres korespondencyjny i telefon kontaktowy).

5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2015 r. Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie na adres e-mailowy gbpchmielnik@op.pl w pliku Word jako załącznik do e-maila. Nadesłane teksty nie będą zwracane.

6.Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w kwietniu 2015 r. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni  e-mailowo o werdykcie jury.

7. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).