Wyniki konkursów literackiego i plastycznego

Dodano: 2015-04-29

Spośród prac jakie napłynęły na obydwa konkursy do biblioteki komisja wybrała najlepsze. Listę laureatów zamieszczamy poniżej. Zapraszamy laureatów po odbiór nagród.

 

Laureaci konkursu literackiego "Napisz bajkę..."

Jadwiga Strzelec, 9 lat Szkoła Podstawowa nr 2  w Chmielniku
Tomasz Kwoka


NAPISZ BAJKĘ... - konlurs literacki

Dodano: 2015-03-17

Regulamin konkursu literackiego "NAPISZ BAJKĘ..."

1. Organizatorem gminnego konkursu literackiego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6 oraz uczniów gimnazjum.

3. Zadaniem uczestników jest: napisanie w języku polskim bajki (opowiadania) promującej wartości moralne. Tekst może b...


BAŚNIOWI BOHATEROWIE - konkurs plastyczny

Dodano: 2015-03-17

Regulamin konkursu "Baśniowi bohaterowie"

1. Organizatorem gminnego konkursu plastycznego jest Gminna Biblioteka Publiczna w ChmielnikU.

2. Celem konkursu jest:

  • rozbudzenie kreatywności - rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci,
  • wzbogacenie warsztatu plastycznego i różnorodnych form i technik plastycznych,
  • propagowanie bajek i baśni,...