Festiwal WIELOKULTUROWY LUBLIN to prezentacja mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i wyznaniowych obecnych w Lublinie. To wydarzenie tworzone jest przez ludzi rzeczywiście pochodzących z różnych krajów, mających różne tradycje i modlących się w różnych świątyniach.

W tym roku miała miejsce 9 edycja tego wydarzenia. W ostatnim dniu festiwalowym, 30 maja  uczestniczyli młodzi ludzie, którzy poznają inne kultury realizując projekt ?Bajam - świat w pigułce?. Młodzież  spotkała się z wolontariuszami z Francji, Iranu, Turcji i Ukrainy w Centrum Wolontariatu w Lublinie. Podczas tamtejszych warsztatów prowadzący opowiedzieli o rzeczach charakterystycznych dla ich kultury, o tym co podoba się im w kulturze polskiej i dlaczego wybrali akurat ten kraj, aby tu przyjechać. Następnym punktem wyjazdowego planu był udział w warsztaty śpiewu białego z zespołem DoSkhidSoncya. Było to ciekawe doświadczenie i ze względu na technikę śpiewu i na język, ponieważ śpiewaliśmy po ukraińsku.

Uczestnicy sami zoorganizowali wyjazd na festiwal i zaplanowali całodzienny pobyt w Lublinie. W ten sposób realizują założenia realizowanego projektu z Programu Równać Szanse, którego celem jest rozwijaniem ich kreatywności, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania i samodzielności.