OPERTA ZAJĘĆ PROWADZONYCH W CENTRUM PROMOCJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO   

 

Poniedziałek  Taniec nowoczesny - zajęcia dla dzieci i młodzieży 16:30 - 17:30
Zdrowy kręgosłup - ćwiczenia  19:00 - 20:00
Wtorek  Zumba - zajęcia w I i III tydzień miesiąca 19:00 - 20:00
Klub seniora - spotkania w I i III wtorek miesiąca 17:00 - 19:00
Środa  Zumba - zajęcia w II i IV tydzień miesiąca 19:00 - 20:00
Zdrowy kręgosłup - ćwiczenia  18:00 - 19:00
Czwartek Akrobatyka 17:00 -20:00
Sobota   Próby z tańca ludowego w ramach działającego przy bibliotece 
ZPiT Chmielnickie Kłosy
 Grupa starsza

9:00 - 11:00

 Grupa młodsza

11:00 - 12:00