Gminny Konkurs Literacki

"Moje Boże Narodzenie"

Zadaniem uczestnika konkursu jest przedstawienie w dowolnej formie literackiej ( np. wiersz, karta z pamiętnika, opowiadanie itd..)obrzędów, wspomnień, nastroju lub innych doświadczeń związanych z przeżywaniem Świąt Bożego Narodzenia.

 

REGULAMIN

ORGANIZATOR KONKURSU

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku

CELE KONKURSU

- kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej,

- wyrażenie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w formie literackiej,

- promowanie młodych talentów literackich poprzez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSACH

Uczestnikami mogą być uczniowie:

1) klas IV - VI szkoły podstawowej

2) gimnazjum

3) szkoły ponadgimnazjalnej

Jury konkursu przyzna nagrody w trzech kategoriach wiekowych. Oprócz walorów literackich będzie brana pod uwagę estetyka prac.

- przyjmujemy prace zawierające informacje: imię i nazwisko autora, klasa, adres i numer telefonu , imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana,

- prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatora

- prace prosimy dostarczyć do dnia 13 grudnia 2013 r. do siedziby biblioteki

- ogłoszenie wyników nastąpi po Świętach Bożego Narodzenia.

 

UWAGA!

- Informacje o konkursie i jego wynikach dostępne będą na stronie internetowej biblioteki.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!